Korset til Pro Merito-orden fra Accademia di S. Luca

Korset til Ordine del Moretto / Maurerordenen fra Accademia di S. Luca