J.V. Gertner, Thorvaldsens atelier på Charlottenborg, 1836

J.V. Gertner: Thorvaldsens atelier-museum på Charlottenborg, 1836, © Statens Museum for Kunst