Jason med det gyldne skind

Bertel Thorvaldsen: Jason med det gyldne skind, 1803, detalje - Copyright tilhører Ole Woldbye