Pius 7. som lig

Bertel Thorvaldsen: Pius 7. på dødslejet, hvidt kridt, 184 x 150 mm, inv.nr. NG.K&H.B.05399, Nasjonalgalleriet, Oslo