Vestre og nordre korridor i stuen

Stenbukkens tegn, vestre og nordre korridor i stuen