Vestre korridor i stuen

Skyttens tegn, vestre korridor i stuen