Sydkorridoren og vestkorridoren i stuen

Vægtens tegn, søndre og vestre korridor i stuen