Sydkorridoren i stuen

Løvens tegn, søndre korridor i stuen