Vestkorridoren i stuen

Skyttens tegn, vestre korridor i stuen