Sydkorridoren på førstesalen

Søndre korridor på 1. sal