En gravhøj i måneskin, Nobben på Rügen

A Prehistoric Barrow by Moonlight, Nobben on the Island of Rügen