Frederik 6.

Mindesmærket over Frederik 6., Skanderborg Slotsbanke