Sydkorridoren på førstesalen

Detalje af loftet på 1. sal. Thorvaldsens Museum