Antiksalen på Charlottenborg

Ditlev Martens, Den vestlige Side af Antiksahlen på Charlottenborg, 1824, Thorvaldsens Museum