Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til P

Helena Ponińska

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fyrstinde Ponińska skrev officielt kontrakt med Thorvaldsen om udførelsen af et gravmæle over sine to børn den 27.4.1835. Allerede 13.12.1833 henvendte Ponińska sig imidlertid til Thorvaldsen gennem Justin Ostrowski for at forhøre sig om muligheden for at få et gravmæle udført for sønnen Wladislaw Poninski.

Inden for det næste år må også datteren være død, og forhandlingerne om monumentet blev derfor udvidet til også at omfatte hende (der desværre ikke kendes ved navn). Af Thorvaldsens brev til Ponińska 18.12.1834 kan man se, at Thorvaldsen på dette tidspunkt havde fuldført et udkast til gravmælet, jf. Gravmæle over de to Poniński-søskende, A617.

Gravmælet blev året efter omarbejdet til relieffet A616, der også omtales Passaggio da questo all’altro mondo og blev 1842 fuldført i marmor til opsætning til Slotskapellet i Czerwonogród, Podolien.

En buste af sønnen Władysław Poniński, modelleret af en ukendt billedhugger, blev ligeledes kopieret i marmor i Thorvaldsens værksted (påbegyndt oktober 1842). Hverken modellen eller marmorkopien kendes i dag.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Poninska repræsenteret i Samlingerne.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 345-349.
  • Thiele III, p. 547-548.

Sidst opdateret 19.05.2020

Gravmæle over de to Poninski-søskende, detalje #

Helena Ponińska

Helena / Elena Poninska / Ponińska, née Górska / Gurska 1791-1853 Polsk Fyrstinde
Fra Thorvaldsen5 dok.
Til Thorvaldsen12 dok.
I alt17 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i4 dok.