The Thorvaldsens Museum Archives

Back to P

Helena Poninska

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fyrstinde Poninska skrev officielt kontrakt med Thorvaldsen om udførelsen af et gravmæle over sine to børn den 27.4.1835. Allerede 13.12.1833 henvendte Poninska sig imidlertid til Thorvaldsen gennem Justin Ostrowski for at forhøre sig om muligheden for at få et gravmæle udført for sønnen Wladislaw Poninski.

Inden for det næste år må også datteren være død, og forhandlingerne om monumentet blev derfor udvidet til også at omfatte hende (der desværre ikke kendes ved navn). Af Thorvaldsens brev til Poninska 18.12.1834 kan man se, at Thorvaldsen på dette tidspunkt havde fuldført et udkast til gravmælet, jf. Gravmæle over de to Poninski-søskende, A617.

Gravmælet blev året efter omarbejdet til relieffet A616, der også omtales Passaggio da questo all’altro mondo og blev 1842 fuldført i marmor til opsætning til Slotskapellet i Czerwonogród, Podolien.

En buste af sønnen Wladislaw Poninski, modelleret af en ukendt billedhugger, blev ligeledes kopieret i marmor i Thorvaldsens værksted (påbegyndt oktober 1842). Hverken modellen eller marmorkopien kendes i dag.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Poninska repræsenteret i Samlingerne.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 345-349.
  • Thiele III, p. 547-548.

Last updated 15.10.2018

Gravmæle over de to Poninski-søskende, detalje #

Helena Poninska

Helena / Elena Poninska / Ponińska, née Górska / Gurska 1791-1853 Polish Princess
From Thorvaldsen5 Doc.
To Thorvaldsen12 Doc.
Total17 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in3 Doc.