The Thorvaldsens Museum Archives

Back to M

Giambattista Marini

Teksten til denne biografi omhandlende Giambattista Marini er under udarbejdelse.

Giambattista Marini var gift med den italienske kvinde Elisabetta Catalani Marini, der var søster til operasangeren og teaterdirektøren Angelica Catalanis.

Last updated 08.09.2014

Giambattista Marini

17xx-efter 1820 Italian
To Thorvaldsen1 Doc.