Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 5.10.1833

Denne udlægning af, at den unge Tobias skulle have Thorvaldsens træk, er p.t. ikke kendt fra andre kilder end H.C. Andersens egne (gentaget i Mit Livs eventyr, op. cit. p. 153) og virker heller ikke fuldt overbevisende, hvad lighed angår. Thorvaldsen havde dog tidligere gjort noget tilsvarende i frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, fra 1812, hvor han har afbildet sig selv som den sidste i rækken af Alexanders følge. Selvportrættet blev gentaget i de senere versioner af frisen, jf. Alexanderfrisen. At indlejre sit eget portræt i et gravmæle over en anden person virker dog også markant anderledes end at medtage det i den politisk/filosofiske kontekst, som Alexanderfrisen indgår i.

Sidst opdateret 15.03.2016