Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Udnævnelse til Æresborger i København

[Note 2 i teksten med følgende indhold:] Kongel. Resolutioner og Danske Cancellies Forestillinger for sidste Halvaar 1838, 2’ Departement 1407/1838. (Rigsarkivet).

Sidst opdateret 25.04.2014