Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 22.4.1801

36 scudi svarede til omtrent det dobbelte i rigsdaler, og til sammenligning kan fx nævnes, at Thorvaldsens stipendium var på 400 rigsdaler årligt. Afstøbningen af lermodellen til Jason ville altså have beløbet sig til godt to måneders leveomkostninger.
Der var i 1801 dyrtid i Rom og leveomkostningerne var høje, sådan som Thorvaldsen nævner i det følgende, hvilket han også nævner i sit brev af 4.4.1800 til Abildgaard: “…for alting hvad Levnetsmidler angaar er fire gange saa Dyrt som de nogen Tiid har været…” Jf. også Thiele I, p. 164.
Se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Sidst opdateret 24.02.2015