Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 22.4.1801

I følge Thorvaldsens instruks fra Kunstakademiet af 23.8.1796 skulle han “…hvert Aar han endnu maatte blive udenlands… indsende Prøver af sin Fremgang…”
I foråret 1800 sendte Thorvaldsen to kasser afsted til Livorno, som han nævner i det følgende. De rummede bl.a. følgende fire værker: To gipskopier af hovedet og hele figuren af Pollux, A54, den ene af de såkaldte dioskurer; samt to marmorbuster, den ene af Homer, A751, og den anden af A.P. Bernstorff (Brahetrolleborg, originalmodellen, A208).
Se referenceartiklen om hjemsendelse af kasser.

Sidst opdateret 30.04.2015