Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 3.12.1799

Dvs. diskussioner i Kunstakademiets forsamling, der traf beslutningen vedrørende Thorvaldsens stipendium. Spørgsmålet om Thorvaldsens ret til at bestemme, hvornår han vendte tilbage til Danmark, var kildent. Kunstakademiets udenlandske stipendiater var jo formelt set den enevældige konges / fædrelandets undersåtter, og de måtte derfor ikke blive i udlandet længere end den årrække, stipendiet varede. Formålet med den udenlandske efteruddannelse var jo, at kunstnerne skulle vende hjem i kongens tjeneste.
Når Abildgaard, som det fremgår, mente, at Thorvaldsen var sin egen herre og selv kunne afgøre, hvorvidt han ville vende hjem eller ej, måtte det naturligt forårsage “Bryderie”.
Om dette emne, se Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.
Abildgaards protektionering af Thorvaldsen mødte i det hele taget modstand i Akademiets forsamling, fx vakte Abildgaards fremgangsmåde kritik, da Thorvaldsen blev medlem af Akademiet og udnævnt til professor samme steds på én og samme dag i 1805, se fx brev af 18.6.1805 fra C.F. Stanley til C.F.F. Stanley.

Sidst opdateret 08.01.2018