Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 3.12.1799

Det drejer sig formentlig om det honorar, Georg Zoëga modtog for sine regelmæssige indberetninger til Kunstakademiet om kunstneriske forhold i Rom, se fx overførselsmeddelelsen af 5.3.1800 fra Lawaetz til Zoëga.
I december 1799 var Zoëga i pengenød pga. udeblevet post. Af et brev af 25.1.1800 til Friederike Brun fremgår det, at han endnu ikke har modtaget penge fra Akademiet, i følge dette brev ville han til Akademiet sammenstille en liste over alle de kunstnere, der levede i Rom. Det blev vennen, Friedrich Münter, der gav Zoëga en økonomisk håndsrækning, se Friedrich Gottlieb Welcker: Zoega’s Leben, (Stuttgart & Tübingen 1819), genoptryk Halle 1912-13, vol. II, p. 123-130.
Zoëga havde i øvrigt sendt rapporter hjem til Danmark siden 1790. Indberetningerne 1790-1798 blev trykt i tidsskriftet Minerva, 1798-99. Det fremgår af et brev af 10.10.1799 fra Zoëga til Friedrich Münter, at der havde været en afbrydelse i indberetningerne, men senere blev de genoptaget for en kort tid. Disse sidste indberetninger efter 1798 kendes ikke, se K. Friis Johansen: ‘Georg Zoega i Rom’, in: Louis Bobé (ed.): Rom og Danmark gennem Tiderne, København 1935, vol. I, p. 240-241.

Sidst opdateret 08.01.2018