Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 3.12.1799

Dvs. en Bacchus-buste i stort format, dvs. i mer end naturlig størrelse, sandsynligvis udført som som et øvelsesstykke efter et antikt forlæg. Materialet på busten er uvist – muligvis har kopien været udført i marmor, som Th. Oppermann: Thorvaldsen, København 1927, vol. II, p. 36 formoder, mens Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 52 mere rimeligt antager, at der var tale om en modelleret kopi, som blev støbt i gips.
Det vides ikke hvilket Bacchus-hoved, Thorvaldsen kopierede, men muligvis kunne der være tale om en kopi af den buste af Antinous som Bacchus, der findes i Vatikanets samlinger, og i øvrigt også i Thorvaldsens afstøbningssamling, L165 og i Kunstakademiets gipsafstøbningssamling, inv.nr. KG 1086.
Der kunne dog også være tale om en kopi af det store Bacchus-hoved i Museo Capitolino i Rom, som der også findes en afstøbning af på Thorvaldsens Museum, L113. I begyndelsen af 1800-tallet troede man dog, at dette meget feminine Bacchus-hoved forestillede Ariadne, jf. L. Müller: Fortegnelse over Gips-Afstøbningerne i Thorvaldsens Museum, København 1850, p. 16. Denne vildfarelse var tilsyneladende også Thorvaldsens, hvilket fremgår af den kopi af hovedet, som han udførte for Theodor von der Ropp. I dokumenterne vedrørende denne bestilling kaldes Bacchus-hovedet konsekvent for Ariadne, se referenceartikel om Ropps bestilling 1804-05.


Der er næppe tale om, at Bacchus-hovedet er et selvopfundet Thorvaldsen-værk, da han ikke finder det umagen værd at nævne det i sit brev til Abildgaard af 30.6.1798, hvor han ellers omtaler, hvad han sender hjem til København. Bacchus-hovedet blev heller ikke forevist for Kunstakademiet ligesom det “originale” værk, Thorvaldsen sendte hjem i 1798, nemlig Bacchus og Ariadne, A1, se Akademiets brev af 3.12.1799.
Her nævnes det i øvrigt, at Akademiet ikke blev præsenteret for arbejder i marmor af Thorvaldsen, hvilket peger på, at Bacchus-hovedet næppe har været fremstillet i marmor, da Abildgaard nok ellers ville have vist det frem.

Sidst opdateret 08.01.2018