Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Januar 1797

De følgende, sidste fire linjer er et ikke-anvendt udkast til dagbogen. Teksten bliver brat afbrudt, fordi papiret er revet af.
De fire linjer handler om en tur 26.12.1796 til bl.a. Mdina midt på Malta. Turen er detaljeret beskrevet af Peder Pavels i hans dagbog (den trykte udgave, p. 50-55). Pavels nævner de samme deltagere, som Thorvaldsen gør her.
Thorvaldsen havde muligvis planlagt at påbegynde sin dagbog allerede i december 1796, da Thetis ankom til Malta, men det blev øjensynlig ikke til noget.


Thiele I, p. 74 gengiver de fire linjer med nogle få afvigelser.

Sidst opdateret 31.07.2017