Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
eller vælg bogstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Takkebreve fra Thorvaldsen

7 dokumenter

Thorvaldsens assistenter

232 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens påståede nærighed

9 dokumenter

Takkebreve til Thorvaldsen

1 dokument

Thorvaldsens beskedenhed

49 dokumenter

Thorvaldsens rejser i Italien

48 dokumenter

Taler til Thorvaldsen

8 dokumenter

Thorvaldsens bisættelse

25 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia

1 referenceartikel

Tegning efter kunstværker

17 dokumenter

Thorvaldsens bofæller i Casa Buti

32 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens restaurering af Ægineterne

31 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegning efter levende model

4 dokumenter

Thorvaldsens bogsamling

130 dokumenter

Thorvaldsens ringe skrivelyst

69 dokumenter

Tegning udført af Thorvaldsen udbedes

13 dokumenter

Thorvaldsens bopæle

105 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.

43 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger foræret til familien Schubart

6 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens brevskrivningsproces

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens samarbejde med arkitekter

19 dokumenter

Tegninger, allegorier

17 dokumenter

Thorvaldsens børn

51 dokumenter

Thorvaldsens samlinger, udlån af værker

6 dokumenter

Tegninger, antik mytologi

9 dokumenter

Thorvaldsens børnebørn

7 dokumenter

Thorvaldsens segl

1 referenceartikel

Tegninger, kristen mytologi

10 dokumenter

Thorvaldsens dagbog 1797

2 dokumenter

Thorvaldsens stambog

79 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, malerisk gennemførte

7 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens dannelse

10 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens sygdom 1803-04

29 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, nordisk mytologi

1 dokument + 1 referenceartikel

Thorvaldsens død

96 dokumenter + 4 referenceartikler

Thorvaldsens sygdom 1811

12 dokumenter

Tegninger, skitser til ikke-udførte værker

8 dokumenter

Thorvaldsens død, om årsagen til

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens sygdom 1818

10 dokumenter

Tegninger, skitser til udførte værker

12 dokumenter

Thorvaldsens dødsbo

19 dokumenter

Thorvaldsens tale- og skriftsprog

43 dokumenter + 1 referenceartikel

Thetis

22 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens efterkommere

5 dokumenter

Thorvaldsens tegningsamling

8 dokumenter

Thorvaldsen og baltertyskere

12 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens flid

36 dokumenter

Thorvaldsens testamenter

79 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen og Canova

93 dokumenter

Thorvaldsens forbliven i Rom

55 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København

9 dokumenter

Thorvaldsen og dansen

8 dokumenter

Thorvaldsens forlovelse med Frances Mackenzie

5 dokumenter

Thorvaldsens udnævnelser

166 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og den danske kongemagt

128 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8.

6 dokumenter

Thorvaldsens vasesamling

5 dokumenter

Thorvaldsen og forfattere

65 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens forældre

45 dokumenter

Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus

15 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og Island

51 dokumenter

Thorvaldsens fritagelse for rang- og ordensskat

4 dokumenter

Thorvaldsens værker, afbestilling af

8 dokumenter

Thorvaldsen og kristendommen

45 dokumenter

Thorvaldsens fædrelandskærlighed

28 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, bestilleres modtagelse af

15 dokumenter

Thorvaldsen og kødets lyster

17 dokumenter

Thorvaldsens fødselsdag 19.11.

36 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, bestilling af

96 dokumenter

Thorvaldsen og musikken

52 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1829

1 dokument + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, betaling for

78 dokumenter

Thorvaldsen og politik

5 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1833

4 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, betaling i rater

59 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og Rafael

28 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835

7 dokumenter

Thorvaldsens værker, forlæg

17 dokumenter

Thorvaldsen og teatret

47 dokumenter

Thorvaldsens gårdhave i Rom

19 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, fragt af

157 dokumenter

Thorvaldsen om sin kunst

26 dokumenter

Thorvaldsens gemmesamling

9 dokumenter

Thorvaldsens værker, idéudvikling af

42 dokumenter

Thorvaldsen som antik-kender

52 dokumenter

Thorvaldsens grafiksamling

23 dokumenter

Thorvaldsens værker, kontrakter

32 dokumenter

Thorvaldsen som dansk nationalsymbol

68 dokumenter

Thorvaldsens hår

12 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, kopier efter antikken

25 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles

68 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens helbred

79 dokumenter

Thorvaldsens værker, kravspecifikationer

35 dokumenter

Thorvaldsen som frimurer

2 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens hjemkomst 1838

76 dokumenter

Thorvaldsens værker, overdragelsesbreve

3 dokumenter

Thorvaldsen som gudfar og fadder

15 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens hjælpsomhed

127 dokumenter

Thorvaldsens værker, priser

79 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som italiensk

2 dokumenter

Thorvaldsens humor

26 dokumenter

Thorvaldsens værker, prisfastsættelse

18 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som Jupiter

8 dokumenter

Thorvaldsens hunde

20 dokumenter

Thorvaldsens værker, rykkere for

84 dokumenter

Thorvaldsen som kunstkender

37 dokumenter

Thorvaldsens husholdning

48 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved andre

4 dokumenter

Thorvaldsen som kunstsamler

68 dokumenter

Thorvaldsens jødiske venner og bekendte

18 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen

6 dokumenter

Thorvaldsen som marmorhugger

12 dokumenter

Thorvaldsens kvinder

102 dokumenter

Thorvaldsens værker, svar på rykkere

12 dokumenter

Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere

117 dokumenter

Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse

41 dokumenter

Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum

104 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som normbryder og rollemodel

7 dokumenter

Thorvaldsens malerisamling

123 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, udført af andre

46 dokumenter

Thorvaldsen som portrætkunstner

33 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens malerisamling, kopier og replikker

8 dokumenter

Thorvaldsens værker, udført i terrakotta

9 dokumenter

Thorvaldsen som restaurator

8 dokumenter

Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til

12 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer

43 dokumenter

Thorvaldsen som Thor

56 dokumenter

Thorvaldsens Museum, oprettelsen af

388 dokumenter

Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber

47 dokumenter

Thorvaldsen som tysk

14 dokumenter

Thorvaldsens møntsamling

59 dokumenter

Thorvaldsens værksteder

158 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som underviser

19 dokumenter

Thorvaldsens noder

2 dokumenter

Thorvaldsens værksteder, besøg i

80 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen-medaljen

2 dokumenter

Thorvaldsens obduktion

7 dokumenter

Thorvaldsens værkstedspraksis

169 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen-udsmykninger i det offentlige rum

Thorvaldsens ophold i München 1830

11 dokumenter

Thorvaldsens ægyptiske samling

8 dokumenter

Thorvaldsen-udsmykninger i private boliger

1 dokument

Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42

23 dokumenter

Thorvaldsens økonomi

123 dokumenter

Thorvaldsens afstøbningssamling

9 dokumenter

Thorvaldsens påståede enfoldighed

4 dokumenter

Transport af Thorvaldsens kunst fra København til Rom 1842

8 dokumenter