Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
eller vælg bogstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Takkebreve fra Thorvaldsen

7 dokumenter

Thorvaldsens bogsamling

124 dokumenter

Thorvaldsens restaurering af Ægineterne

23 dokumenter + 1 referenceartikel

Takkebreve til Thorvaldsen

Thorvaldsens bopæle

97 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens ringe skrivelyst

59 dokumenter

Taler til Thorvaldsen

5 dokumenter

Thorvaldsens brevskrivningsproces

15 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.

31 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegning efter kunstværker

12 dokumenter

Thorvaldsens børn

48 dokumenter

Thorvaldsens samarbejde med arkitekter

19 dokumenter

Tegning efter levende model

4 dokumenter

Thorvaldsens børnebørn

6 dokumenter

Thorvaldsens samlinger, udlån af værker

6 dokumenter

Tegning udført af Thorvaldsen udbedes

12 dokumenter

Thorvaldsens dagbog 1797

2 dokumenter

Thorvaldsens segl

1 referenceartikel

Tegninger foræret til familien Schubart

6 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens dannelse

6 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens stambog

78 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, allegorier

15 dokumenter

Thorvaldsens død

92 dokumenter + 4 referenceartikler

Thorvaldsens sygdom 1803-04

29 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, antik mytologi

7 dokumenter

Thorvaldsens død, om årsagen til

16 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens sygdom 1811

9 dokumenter

Tegninger, kristen mytologi

9 dokumenter

Thorvaldsens dødsbo

14 dokumenter

Thorvaldsens sygdom 1818

5 dokumenter

Tegninger, malerisk gennemførte

7 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens efterkommere

5 dokumenter

Thorvaldsens tale- og skriftsprog

37 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, nordisk mytologi

1 dokument + 1 referenceartikel

Thorvaldsens flid

21 dokumenter

Thorvaldsens tegningsamling

6 dokumenter

Tegninger, skitser til ikke-udførte værker

6 dokumenter

Thorvaldsens forbliven i Rom

49 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens testamenter

71 dokumenter + 2 referenceartikler

Tegninger, skitser til udførte værker

10 dokumenter

Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8.

6 dokumenter

Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København

8 dokumenter

Thetis

18 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens forældre

43 dokumenter

Thorvaldsens udnævnelser

150 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og baltertyskere

12 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens fritagelse for rang- og ordensskat

4 dokumenter

Thorvaldsens vasesamling

5 dokumenter

Thorvaldsen og Canova

81 dokumenter

Thorvaldsens fædrelandskærlighed

25 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus

14 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og den danske kongemagt

115 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens fødselsdag 19.11.

19 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, afbestilling af

5 dokumenter

Thorvaldsen og forfattere

60 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1829

1 dokument + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, bestilleres modtagelse af

14 dokumenter

Thorvaldsen og Island

47 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1833

2 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, bestilling af

92 dokumenter

Thorvaldsen og kristendommen

37 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835

7 dokumenter

Thorvaldsens værker, betaling for

73 dokumenter

Thorvaldsen og kødets lyster

13 dokumenter

Thorvaldsens gårdhave i Rom

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, betaling i rater

57 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og musikken

33 dokumenter

Thorvaldsens gemmesamling

7 dokumenter

Thorvaldsens værker, forlæg

13 dokumenter

Thorvaldsen og politik

2 dokumenter

Thorvaldsens grafiksamling

22 dokumenter

Thorvaldsens værker, fragt af

144 dokumenter

Thorvaldsen og Rafael

26 dokumenter

Thorvaldsens hår

8 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, idéudvikling af

34 dokumenter

Thorvaldsen og teatret

34 dokumenter

Thorvaldsens helbred

63 dokumenter

Thorvaldsens værker, kontrakter

31 dokumenter

Thorvaldsen om sin kunst

23 dokumenter

Thorvaldsens hjemkomst 1838

70 dokumenter

Thorvaldsens værker, kopier efter antikken

24 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som antik-kender

47 dokumenter

Thorvaldsens hjælpsomhed

106 dokumenter

Thorvaldsens værker, kravspecifikationer

27 dokumenter

Thorvaldsen som dansk nationalsymbol

65 dokumenter

Thorvaldsens humor

17 dokumenter

Thorvaldsens værker, overdragelsesbreve

3 dokumenter

Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles

66 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens hunde

19 dokumenter

Thorvaldsens værker, priser

70 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som frimurer

2 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens husholdning

44 dokumenter

Thorvaldsens værker, prisfastsættelse

18 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som gudfar og fadder

9 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens jødiske venner og bekendte

12 dokumenter

Thorvaldsens værker, rykkere for

76 dokumenter

Thorvaldsen som italiensk

2 dokumenter

Thorvaldsens kvinder

88 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved andre

3 dokumenter

Thorvaldsen som kunstkender

28 dokumenter

Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse

32 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen

6 dokumenter

Thorvaldsen som kunstsamler

62 dokumenter

Thorvaldsens malerisamling

107 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, svar på rykkere

10 dokumenter

Thorvaldsen som marmorhugger

7 dokumenter

Thorvaldsens malerisamling, kopier og replikker

6 dokumenter

Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum

93 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere

89 dokumenter

Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til

10 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens værker, udført af andre

45 dokumenter

Thorvaldsen som portrætkunstner

17 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens Museum, oprettelsen af

355 dokumenter

Thorvaldsens værker, udført i terrakotta

9 dokumenter

Thorvaldsen som restaurator

6 dokumenter

Thorvaldsens møntsamling

57 dokumenter

Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer

43 dokumenter

Thorvaldsen som Thor

15 dokumenter

Thorvaldsens noder

2 dokumenter

Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber

47 dokumenter

Thorvaldsen som tysk

9 dokumenter

Thorvaldsens obduktion

7 dokumenter

Thorvaldsens værksteder

140 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som underviser

15 dokumenter

Thorvaldsens ophold i München 1830

9 dokumenter

Thorvaldsens værksteder, besøg i

63 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens afstøbningssamling

6 dokumenter

Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42

6 dokumenter

Thorvaldsens værkstedspraksis

155 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens assistenter

203 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens påståede enfoldighed

4 dokumenter

Thorvaldsens ægyptiske samling

7 dokumenter

Thorvaldsens beskedenhed

38 dokumenter

Thorvaldsens påståede nærighed

2 dokumenter

Thorvaldsens økonomi

113 dokumenter

Thorvaldsens bisættelse

24 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens rejser i Italien

38 dokumenter

Transport af Thorvaldsens kunst fra København til Rom 1842

5 dokumenter

Thorvaldsens bofæller i Casa Buti

29 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia

1 referenceartikel