27.11.1824

Afsender

Christian Horneman

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: ST/Herr EtatsraadI og RidderII / Thorwaldsen / Rom.
Tilskrift: S T Etatzraad Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Anbefaling af den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt, der skal til Italien. Hornemans helbred skranter. Han har en del at bestille, men har fået konkurrence af den danske portrætmaler C.A. Jensen.

Dokument

Copenhagn d. 27 Nov 1824

Høystærede kiere Ven
Da jeg haaber at De har modtaget mit Brev med Hr BissenIII, saa tager jeg mig dog den Frihed hermed at recommandere Dem Hr SmidtIV Architect, han er en ung Mand af megen Talent og har han vundet fleere MidaillerV, han ønsker at blive i Rom et par Aar.
Hvad mig selv angaar da er min Sundhed ikke den BedsteVI næsten idelig plaget af Svimmel og Mave Svækkelse har jeg Perioder hvor jeg er meget Ulykkelig dette har nu varet over to Maaneder, min Doctor meener at det vilde være got om jeg lod Hovedet afhukkeVII, jeg troer det vilde hielpe. – I øvrigt har jeg i Aar havt meget at bestille, men jeg og de andreVIII har faaet en slem Rival i JensenIX han maler derpaa løs baade store og smaaX, de siger han treffer saa rartXI, og han maler for godt KiøbXII, nu maler han KongensXIII yngste DatterXIV og Prinsesse CharlotteXV. nu lev evig väl det ønsker Deres

Hengivne Ven og Tiener
C Horneman

Oversættelse af dokument

Copenhagen, November 27th, 1824

Dear friend,
As I hope you have received my letter from Mr Bissen I take the liberty to commend Mr Smidt, an architect to you, he is a young, gifted person and he has won several medals, he wants to stay in Rome for a couple of years.
As for me, my health is not very good. I almost always feel dizzy and suffer from stomach trouble and there are times when I feel very unhappy; this has lasted for more than two months. My doctor thinks it would be an idea to have my head cut off, I think it would help. – Besides I have had much to do this year, but I and the others have got a serious competitor in Jensen he paints away high and low, they say he manages a fair likeness, and he paints at low prices. He is now painting the King’s youngest daughter and Princess Charlotte. Now I wish you good health, Yours

Faithful friend and servant,
C Horneman


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m9 1824, nr. 98

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var:

  Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

 4. Den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt.

 5. Jf. biografien Ole Jørgen Schmidt:

 6. Horneman var i den sidste del af sit liv plaget af dårligt helbred og blev til sidst lammet i benene og ude af stand til at komme ud af sin bolig på Charlottenborg, jf. hans biografi.

 7. Hornemans breve til Thorvaldsen er præget af stor humor, se fx også 4.5.1829.

 8. De andre danske portrætmalere som fx C.W. Eckersberg og J.L. Lund.

 9. Den danske maler C.A. Jensen.

 10. Dvs. både rig og fattig, høj og lav, kendte og ukendte personer.

 11. Dvs. får billedet til at ligne sit forlæg. Ordet “rar” rummer dog en dobbelthed, da det både kan menes i rosende forstand som noget der er særligt godt, jf. Ordbog over det danske Sprog betydning 2.1., men også også kan have en mere eller mindre nedsættende betydning, jf. 2.2.

 12. Dvs. billigt. I Ordbog over det danske Sprog har adjektivet “godtkøbs” en bibetydning af noget uoriginalt og ordinært. Hornemans brug af netop dette ord peger på en slet skjult kritik i hans vurdering af C.A. Jensen.

 13. Den danske kong Frederik 6.

 14. Den danske prinsesse Vilhelmine.
 15. Den danske prinsesse Charlotte (1789-1864), søster til Christian 8.

Sidst opdateret 18.09.2017