6.3.1797

Afsender

Ernst Morace

Afsendersted

Napoli

Modtager

Giuseppe Carnesecca

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sigr Padr[one] Col[endissi]m[o] / Signore Giuseppe Carnesecca / al Caffé GrecoI / à / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Anbefaling af Thorvaldsen fra en E. Morace i Napoli til Giuseppe Carnesecca i Rom.

Dokument

Napoli a di 6 Marzo 1797

Stimatissimo Sigr Giuseppe ?

Con questa occasione vengo ad incomodarla con questa presenta, ricomandandogli questo forastiere il Sigr Thorwaldsen scultore danese, il quale lei consegnera questa mia Lettera, La prego di fargli godere le sue attenzione che ricevano già tutti forastieri de lei, e dalla quale sua gran bontà io principalmente resterò il suo riconoscente debitore in tutta mia vita. Lei avera la compiazenza di farlo condurre il piu presto alla casa dove abitavo io prima di partire da Roma, dalla Sigr Laura al CavalettoII; averò tutte l’obligazioni per le finezze che lei mostrera a questo Forastiere che mi pare un buonissimo giovine; per la lingua ItalianaIII non la capisce affatto, mà spero che l’imparera presto. Da me non ve posso dare troppe buone nuove, una Febre m’à tenuta piu di tre settimane a letto, mà adesso ringraziamo Iddio comencio a star meglio ed a ripigliare forze; -
La ricomanda di fare gli miei rispetti alla Sigr Sua consorte di parte mia; me comandi in qualunque occasione dove poterò servirla e mostrarla la stima e riconoscenza che sempre per lei averà il

Suo

Sincero amico EMorace

Oversættelse af dokument

Jeg maa dennegang uleilige Dem med et Brev, for at anbefale Dem Overbringeren, en Fremmed, Hr. Thorvaldsen, en dansk Billedhugger.
Jeg beder Dem, at ogsaa han maa nyde den velvillige Opmærksomhed, som alle Fremmede nyde hos Dem, og for denne Godhed mod ham, vil jeg hele mit Liv være Dem erkiendtlig.
Hav den Godhed, at lade ham snarest muligt føre til det Huus, hvor jeg boede, før jeg forlod Rom, hos Signora Laura i Il Cavaletto.
For hver Artighed, De viser denne Fremmede, der forekommer mig at være en overmaade brav, ung Mand, er jeg i Deres Gield.
Hvad det italienske Sprog angaaer, saa forstaaer han det aldeles ikke, men jeg haaber, at han snart vil lære det.
[…]

[Oversættelse ved Thiele, af den del af brevet, der vedrører Thorvaldsen]

Generel kommentar

Om denne anbefaling, se Thiele I, p. 101-102. Hverken afsender eller modtager kan identificeres med sikkerhed, men afsenderen kunne muligvis være identisk med den tyske kobberstikker Ernst Morace (1766-1820), der på dette tidspunkt var i Italien og i øvrigt født i Napoli ifølge Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, p. 408, (Thieme-Becker skriver dog født 1768 i Stuttgart).
Modtageren Giuseppe Carnesecca kendes ikke.

Thiele I, p. 101 slutter rimeligt nok, at Thorvaldsen aldrig benyttede sig af anbefalingen, da den forblev i Thorvaldsens eje.

Arkivplacering

m30 I, nr. 11

Thiele

Både den italienske og danske tekst gengivet hos Thiele I, p. 101-102.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den berømte Caffè Greco i Via Condotti blev hyppigt anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.
    Den uidentificerede brevmodtager, Carnesecca må tydeligvis have haft sin gang på værtshuset.

  2. Hverken personen eller stedet kendes.

  3. Brevstedet giver belæg for, at Thorvaldsen endnu ikke havde lært sig italiensk, se evt. artikel om Thorvaldsens tale og skriftsprog.

Sidst opdateret 30.09.2018