20.8.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Theodor von Hahn

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kontrakten.

Resumé

Kontrakt mellem Thorvaldsen og Theodor von Hahn om levering af marmmorstatuen Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil.

Dokument

Noi sottoscri[tti] con il presente contratto ci obblighiamo ciòe
In quanto a me Alberto Thorvaldsen Scultore Danese mi obbligo fare una Statua p[er] il Sig[no]re. Baron de Hahn rappresentante Amore di mio genio, ed invenzione di marmo di prima qualità, senza macchie ò altri difettiI notabili che possino ivi stare dell’ altazza di palmi sei RomaniII, da doversi finire nel termine di un annoIII p[er] la somma di scudi ottocentoIV. Ed in quanto a me Baron de Hahn mi obbligo pagare la sud[dett]a. Statua al d[ett]o. Alberto Thorvaldsen Scudi Ottocento moneta Romana in quattro rateV di s[cudi] duecento l’una ciòe, la prima anticipata, la seconda a finito Sarà il modello, la terza subbito sbozzato il marmo, e la quarta quando Sarà ultimata. In fide [x] Roma questo di 20. Agosto 1809

Theodor de Hahn
A[lbert]o Thorvalsen
VI

Generel kommentar

Dette er bestillingen på en nu forsvundet marmorstatue af Thorvaldsen, nemlig Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil. Statuen kendes kun fra todimensionale gengivelser, se Mori, op. cit. og tegningen D172.


Originalmodellen blev fremstillet allerede forår 1807, og en bestilling i marmor forelå allerede da, se brev af 30.1.1807. Det er imidlertid uvist, om Thorvaldsen allerede i 1807 havde indgået en mundtlig aftale med von Hahn, som så blev nedfældet på print med nærværende kontrakt, eller om en anden, p.t. uidentificeret person skulle have bestilt værket i 1807. Værket kendes dog kun i von Hahns eksemplar, som iflg. Thiele 1831, p. 113 blev sendt til von Hahns hjemland, Kurland i 1811, hvor den muligvis blev opstillet på hans herregård Pastende (tysk: Postenden), fem km vest for den nuværende lettiske by Talsi.

Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, statue, marmor, ukendt opholdssted
Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil
Ukendt opholdssted, gengivet fra Mori, op. cit.


Prisen på statuen var 800 scudi, som det fremgår af kontrakten. Det var en fordobling siden 1804 for en statue af tilsvarende højde – 6 romerske palmi = ca. 133 cm – se Thorvaldsens værker, priser.
Som det fremgår, ønskede Thorvaldsen statuen betalt i fire rater – som han plejede – for ikke undervejs at skulle mangle penge til materiale- og værkstedsudgifter:

Se mere om denne betalingsform i Thorvaldsens værker, betaling i rater.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m27, nr. 4

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 135.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. For Thorvaldsen var marmor uden pletter et æstetisk ideal. Se emneordet Pletfri marmor. Så denne kravspecifikation udtrykker ikke kun von Hahns ønske.
    Pletter i marmoret var antagelig en af årsagerne til, at Jason, A822, blev forsinket i så mange år, se mere herom i Jason og Hopes bestilling.

  2. Seks romerske palmer er ca. 133 cm, se Mål og vægt.

  3. Værket må være blevet færdighugget i marmor på den fastsatte tid – i al fald henviser Thiele 1831, p. 113 til et tysk magasin fra 1811, hvoraf det fremgår, at statuen er sendt til von Hahn i Kurland.

  4. Prisen på en Thorvaldsen-statue af denne højde i marmor kostede i 1804 det halve, 400 scudi, se mere herom i Thorvaldsens værker, priser.
    Om de romerske scudi, se Møntenheder.

  5. Se mere om ratebetalingen i den generelle kommentar.

  6. De to parter har hver især underskrevet kontrakten, som er udfærdiget af en skriver.

Sidst opdateret 15.10.2018