17.1.1818

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Værkstedsregnskab for anden uge af januar 1818.

Dokument

A di 17 Genaro 1818

MogliaI av.o 4 torna [tegn for scudi]
GovachinoII 2 torna [tegn for scudi]
ScarpelinoIII [tegn for scudi]
FachinoIV per il Sig.r AdoardoV per l[’]aiuto del fiumeVI [tegn for scudi]
Cordonetto di setaVII [tegn for scudi]
FeraroVIII taglia[,] acomodatura di feri[,] empitura di mazzoli
e gustaturaIX di Compassi e 10 Libre di Sabbia nova [tegn for scudi]
Due fachiniX per trasportare tutti li marmi in g[i]ardinoXI e d[’]altri in picciXII [tegn for scudi]
PidochioXIII per asistere a movere il modello del pastoreXIV [tegn for scudi]
Rimasto avere la Settimana ScorsaXV [tegn for scudi]
 
 
      Devo dare 15 delli FranceshoniXVI
2:  
  :45
  :80
  :30
  :07
 
3:20
  :30
  :20
  :05
––––
7:37
––––
7:22

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A177 Hyrdedreng, 1817, inv.nr. A177

Kommentarer

 1. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia. Der kan dog muligvis også være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811. Mindre sandsynligt er der tale om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, sten- eller billedhuggeren Govachino.

 3. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 4. Denne drager/arbejdsmand er p.t. ikke identificeret.

 5. Denne Adoardo kendes p.t. ikke.

 6. Efter al sandsynlighed er der tale om dele af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, der blev bestilt flere gange fra 1818. I denne sammenhæng kunne der være tale om bestillingen af 1.1.1818 foretaget af Giovanni Battista Sommariva. I frisen optræder en personificering af floden Tigris.

 7. Det vides p.t. ikke, hvad denne silkesnor eller tråd skulle bruges til. Silke og silketråd fremgår flere steder som en udgiftspost i værkstedsregnskaberne. I regnskabet af 19.4.1817 blev der f.eks. også købt silke – det er dog uvist om det var stof eller tråd i dette tilfælde. Begge del kan have været brugt i forbindelse med fremstilling af lysafskærmning eller rumopdelende forhæng.

 8. Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

 9. Formentlig en gammel substantivform af verbet aggiustare, dvs. justere.

 10. Disse dragere/arbejdsmænd er p.t. ikke identificerede.

 11. Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom. Det er formentlig denne gårdhave, der omtales her.

 12. Betydningen af dette ord kendes p.t. ikke, men meningen må være noget i retning af andre småopgaver.

 13. Denne Pidochio kendes p.t. ikke.

 14. Dvs. Thorvaldsens Hyrdedreng, A177. Der er formentlig tale om originalmodellen i gips, da lermodellen var fuldført allerede i oktober 1817, jf. Thorvaldsen-kronologien.

 15. Regnskabet fra den forudgående uge kendes p.t. ikke.

 16. Må være en fejl for francesconi, altså en toskansk udmøntet guld eller sølvmønt, der i værdi svarede til en scudo. Se evt. hertil referenceartiklen Møntenheder. Møntfoden nævnes også andre steder i Arkivets kilder.

Sidst opdateret 06.01.2017