25.2.1840

Afsender

C.W. Eckersberg

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Eckersberg kvitterer for modtagelse af betaling for maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.

Dokument

For et Maleri forestillende Thorwaldsens Ankomst og Imodtagelse paa Kjøbehavns Reed den 17 Sept: 1838I imodtaget af Herr ConferentsraadII Thorwaldsen 300 RbdrIII.

den 25 FebruarIV 1840. WEckersberg

Oversættelse af dokument

For a painting presenting Thorvaldsen’s Arrival and Reception in the Copenhagen roadstead September 17th 1838 I have received from Mr Thorvaldsen, Councillor of State, 300 rix-dollars.

February 25th 1840. W Eckersberg


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling. Kvitteringen dækker andet og sidste afdrag på betalingen; de første 100 rigsbankdaler faldt den 27.11.1839, jf. Villadsen, op. cit., p. 848, og Thorvaldsen-kronologien.


Maleriet er en større replik af den første variant af maleriet (fra 1838), der blev købt af arkitekten Jørgen Koch, og som var udstillet på Charlottenborgudstillingen 1839, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Thorvaldsens version var i arbejde 10.12.1838-8.2.1839, samt 13.-19.7. og 19.8.-23.10.1839, jf. Villadsen, op. cit., p. 807-808, 812-815, 834-835, 838-844.

Arkivplacering

gmI, nr. 41

Thiele

Maleriet omtalt Thiele IV, p. 9.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B217 Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, 1839, inv.nr. B217

Kommentarer

  1. Dvs. maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B217.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  4. Eckersberg daterer dagen for betalingen 24.2., altså dagen før kvitteringen er dateret, jf. Villads Villadsen, op. cit. Dvs. enten er dateringen på dagbogsindførslen eller kvitteringen forkert, eller også er kvitteringen først fremsendt dagen efter betalingen.

Sidst opdateret 30.09.2016