23.10.1833

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rom

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Andersen har været hos prinsesse Charlotte Frederikke for at læse højt af sit dramatiske digt Agnete og Havmanden. Thorvaldsen var begejstret og bad ham om at få det læst igen under rolige forhold.

Dokument

[...] Om Aftenen var vi hos PrindssessenI, der ikke synes særlig æstetiskII, hun begyndte med om jeg strax vilde tage fat at læseIII, da hun skulde bort Klokken 7, det varede da til 8½; Thorvaldsen syntes henrykt, roste Harmonien, de smukke Vers og den store Idee, bad mig læse detIV for sig i Ro, det samme bad alle KunstnerneV mig om, og drak min Skaal. [...]

Oversættelse af dokument

[…] In the evening we were at the princess, who did not seem to be very esthetic, she began [by asking] if I immediately would start reading as she had to leave at 7, well it lasted until 8½; Thorvaldsen seemed delighted, praised the harmony, the beautiful stanzas and the great idea, he asked me to read it to him in peace, all the artists asked me the same and drank to my health. […]

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den eksilerede prinsesse af Danmark og Mecklenburg-Schwerin Charlotte Frederikke, der var bosat i Rom fra 1830. Charlotte Frederikke afholdt saloner under navnet Fru von Gothen, formentlig var det ved en sådan lejlighed, at H.C. Andersen besøgte hende, jf. Oxenvad, op. cit.

  2. Dvs. formentlig i betydningen smagfuld, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  3. Dvs. H.C. Andersen læste sit nyligt skrevne dramatiske digt Agnete og Havmanden højt. Digtet blev trykt året efter, i 1834, på Forfatterens Forlag hos Bianco Luno og Schneider i København.

  4. Andersen gentog oplæsningen for Thorvaldsen (og andre kunstnere) 6.12.1833.

  5. Hvem disse kunstnere præcis var, vides p.t. ikke med sikkerhed. Den følgende morgen tog Andersen på udflugt med bl.a. kunstnerne Thomas Fearnley, Ludvig Bødtcher og Ditlev Blunck, jf. H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, p. 220, l. 23-24, der derfor muligvis også har været til stede denne aften.

Sidst opdateret 05.01.2018