9.5.1829

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Johan Gunder Adler

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur le Chevalier Adler Conseiller de Justice, secretaire de S.A.R. le Prince Chretien FredericI de Danemarc a Copenhague par Hambourg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen varsler, at han nu må gøre brug af en del af de 9000 romerske scudi, som Christian (8.) Frederik har lånt af ham.

Dokument

Rom den 9de Maj 1829

Høistæred Herr Justisraad Adler.

Jeg tager mig den friedhed at tilskrive Dem Gode Ven, for at lade Dem hvide at jeg nu maae giøre Brug af di 9000 ScudiII, som H.K. Hiøhed Prinds ChristianIII, har været saa God at bevare for migIV, og som jeg den 9’ Decbr 1826V har meldet dens Opsigelse. Efter Deres Skrivelse af 17’ Martz 1827VI vil jeg aldeles opfylde Deres Mening, at hvergang jeg vil hæve nogen Sum paa Huset TorloniaVII, giver jeg hamVIII en Maaned iforveien Varsel, og ved udbetalingen lader jeg hamIX den afskriveX paa ObligationenXI, og naar den hele paalydende Summa er betalt skal den blive Dem tilsendet forsynet med min QvitteringXII. –
De mange ArbeiderXIII som jeg lader forfærdige i marmor her i RomXIV og CararraXV paa min Bekosning, giør at jeg er nødtil for at bestride samme maa indrage benevnte Summa.
Jeg beder underdanigste helsed Deres K. HiøfaderXVI, og beder Dem at vedligeholde mig i Deres venskablige Erindring hvormed jeg forbliver med Hiøagtelse og Venskab

Deres
hengivne
A Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, May 9th 1929

Sir, Counsellor Adler,

I take the liberty to write to you, good friend, to let you know that now I must use the 9,000 Scudi which H.R. Highness Prince Christian has been as kind as to keep for me and which December 9th 1826 I have announced I was calling back. According to your favour of March 17th 1827, I shall comply completely with your opinion that, whenever I wish to draw any sum at the House Torlonia I shall give him a month’s notice in advance, and at the payment I shall let him write it off on the bond, and when the whole denomination sum has been paid I shall send it to you provided with my signature. –
The many works which I have had made in marble at my own expense here in Rome and Carrara cause me to call in the mentioned sum.
I most humbly ask you to give my regards to your R. Highness and ask you to keep me in your friendly remembrance by which I remain with respect and friendship

Yours sincerely,
A Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Der kendes tre udkast til dette brev: to på samme ark og et tredje.
Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv, Breve fra andre

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. den danske prins Christian (8.) Frederik.

 2. Dvs. de 9000 romerske scudi, som Christian (8.) Frederik 1.4.1821 havde lånt af Thorvaldsen, og som Thorvaldsen nu (for anden gang) varsler, at han ønsker at hæve, se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 3. Dvs. den danske prins Christian (8.) Frederik.

 4. I denne formulering får Thorvaldsen det næsten til at lyde som om Christian (8.) Frederik har gjort ham en tjeneste ved at låne penge af ham. I virkeligheden kunne prinsen ikke tilbagebetale sit lån rettidigt, og Thorvaldsen valgte generøst dels at udskyde opkrævningen af pengene, dels at give afkald på renterne. Læs mere om sagen og om Thorvaldsens mulige – snedige – grunde til gældseftergivelsen i referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 5. Jf. brev af 9.12.1826 fra Thorvaldsen til Johan Gunder Adler.

 6. Jf. brev af 17.3.1827 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 7. Bankierfirmaet ved brødrene Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 8. Dvs. den danske konsul i Rom Luigi Chiaveri, der så skulle give besked videre til brødrene Torlonia. Selvom Chiaveri ikke nævnes ved navn her er der tale om ham, jf. brev af 17.3.1827 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 9. Dvs. antagelig en af brødrene Torlonia, jf. brev af 17.3.1827 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 10. Udbetalingen til Thorvaldsen er korrekt noteret på gældsbeviset ved antagelig en af brødrene Torlonia. Det fremgår, at Thorvaldsen hævede 2000 scudi, dernæst, nogle måneder senere, igen 2000 scudi og slutteligt, i 1831, 5000 scudi.

 11. Dvs. gældsbeviset af 1.4.1821.

 12. Gældsbeviset er korrekt underskrevet af Thorvaldsen og tilsendt Adler.

 13. Disse marmorværker, som Thorvaldsen efter sigende fik produceret for egen regning til sit kommede museum, jf. referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen, er endnu uidentificerede.

 14. Dvs. i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini.

 15. Dvs. marmorbruddet i Carrara, Italien.

 16. Dvs. den danske prins Christian (8.) Frederik.

Sidst opdateret 27.02.2017