19.7.1811

Afsender

Christian Daniel Rauch

Afsendersted

Berlin

Modtager

Caroline von Humboldt

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rauch beretter, at Thorvaldsen har færdiggjort Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, samt relieffer bestilt af fyrst Wilhelm Malte Putbus.

Dokument

BI. den 19. Juli 1811

Theuerste beste Gnädige Frau

[…] Thor. hat sein AmorII Modell fertig und CanovaIII seine KaiserinIV sitzend als Concordia soll sehr schön seyn, und das gelungenste seiner Arbeiten. Thorw. hat auch die BasreliefV gemacht, die ichVI für P.VII PutbusVIII machen sollte. […]

Generel kommentar

Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Arkivplacering

Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1372/11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 57-60.

Emneord

Personer

Værker

A780 Amor klager til Venus over et bistik , 1809, inv.nr. A780
A346 Merkur bringer Bacchus til Ino, ca 1809, inv.nr. A346
A347 Merkur bringer Bacchus til Ino, 1809, inv.nr. A347
A348 Venus' fødsel, 1809, inv.nr. A348
A388 Amor på løvens ryg, 1809, inv.nr. A388

Kommentarer

 1. Dvs. Berlin.

 2. Dvs. formentlig den i dag ukendte statue Amor holder en sommerfugl for at såre den med en pil, marmor, ukendt opholdssted, jf. Thorvaldsen-kronologien. Læs evt. mere om statuen i kontrakten vedr. samme af 20.8.1809.

 3. Dvs. den italienske billedhugger Antonio Canova.

 4. Dvs. Canovas portrætstatue af Napoleon 1.’s anden hustru Marie Louise af Habsburg; marmorversionen fra 1814 befinder sig i Galleria Nazionale, Parma, under titlen Maria Luigia d’Asburgo in veste di Concordia, inv.nr. GN 968.

 5. Ifølge Thiele II, p. 137 og F.C. Hillerup: Thorvaldsen og hans Værker. Texten forkortet efter Thiele, København 1842, p. 27-28, var der tale om flg. fire relieffer:
  1. Amor på løvens ryg, jf. A388
  2. Venus’ fødsel, jf. A348
  3. Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780
  4. Merkur bringer Bacchus til Ino, jf. A346 og A347

 6. Hermed skal formentlig forstås, at Rauch skulle udføre marmorhugningen efter Thorvaldsens modeller, jf. også referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis.

 7. Dvs. Prinz, fyrste.

 8. Dvs. den tyske fyrste Wilhelm Malte Putbus.

Sidst opdateret 24.07.2019