12.11.1835

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår delvist af dokumentet; kun året er ikke angivet. Det må imidlertid være 1835, da familien var ankommet til Rom ultimo oktober 1835, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Resumé

Marie Puggaard beretter om en udflugt til Forum Romanum med Fritz Petzholdt og Hans Puggaard, samt om Thorvaldsen, der har skaffet hende en sort kat.

Dokument

Torsdagen den 12de

[...] Søndag Eftermiddags gjorde PezholdI, FaderII og jeg en Tur om i Forum Romanum, og havde om Aftenen vores sædvanlige SoiréeIII. ... hvis jeg ikke har fortalt dig det, saa har jeg faaet en smuk, sort, kjælen Kat, som Thorvaldsen selv, til min og JetteIV Elendighed, har gaaet fra sit VærkstedV med os for at hente og ligeledes har vi været saa heldige at faa en stivbenet, stolt, rystende, gammel og doven TjenerVI [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er citeret her.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

  2. Dvs. den danske grosserer Hans Puggaard.

  3. Familien Puggaard inviterede under Rom-opholdet to gange ugentligt danske og andre kunstnere til middag og soiréer i det romerske hjem i Via degli Avignonesi, tæt ved Piazza Barberini og dermed Thorvaldsens værksteder, jf. Bolette Puggaards biografi.

  4. Jette Hage var med familien Puggaard på rejsen. Hun er muligvis identisk med Bolette Puggaards yngre søster Sophie Henriette Hage (1807-1892), jf. Marianne Saabye, op. cit., p. 112, note 2.

  5. Elendigheden skyldes formentlig, at turen efter katten fratog Thorvaldsen kostbar tid fra arbejdet i værkstederne.

  6. Denne tjener er p.t. ikke identificeret.

Sidst opdateret 10.10.2018