24.9.1822

Afsender

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

At vor Thorvaldsen ikke blot er stor som Kunstner, men ogsaa eier det ædleste Hjerte, derpaa læses et skjønt Beviis i Kbhavns Skilderie. Paa Frederikssteens Fæstning i Norge sidder nemlig i denne Tid for Kassemangel en Kammerassessor H.H. Gunnerus, Fader til 7 Børn, hvem hans Venner forgjæves havde søgt at udfrie ved at foranstalte en Subskription, da der ganske uformodet ankom et Brev fra vor ædle Thorvaldsen, hvori han, rørt ved denne, ham iøvrigt kun lidet bekjendte Mands Skjæbne, skjænker ham et skjønt Basrelief i Marmor, forestillende hvad Italienerne sædvanlig kalde en Carita, det er en Gruppe af en Moder med tvende Børn, hvilket med det Allerførste vil indtræffe fra Livorno hertil, og efter Hr. Gunnerus’s Ønske vorde offentlig udstiller før det af ham gjøres i Penge. ‒ En saadan Handling trænger ikke til videre Udvikling. Den straaler, liig Solen, ved sin egen Glands. Opbevaret i Historiens Aarbøger vil den give en Fremtids Malling Anledning til at sige:
Han var stor som Kunstner, men endnu større som Menneske!

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Fyens Stifts d. 24.9.1822.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Fyns Stifts 24.9.

Emneord

Personer

Værker

A597 Caritas, 1810, inv.nr. A597

Sidst opdateret 06.05.2015