Efter 6.6.1807

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

J.L. Thrane

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Thrane formodedes at være hjemme i København fra sin Europa-rejse januar 1807, jf. 18.11.1806 og 30.1.1807.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet.

Rykkerskrivelsen må dateres til efter 6.6.1807, eftersom Thorvaldsen i brev af 6.6.1807 til Herman Schubert nævner, at Thranes buste, Dep.36, netop er færdig.

Resumé

En rykkerskrivelse for betaling af Thranes marmorbuste, Dep.36.

Dokument

Gode Ven! Jeg griber denne Leilighed for at lade Dem viide at Deres hos mig bestilte Portrait BysteI har allerede længe været færdig i Marmor Paa Samme har ieg modtaget 20 Scd: og har altsaa tilgode 80 Scd: –
De erindrer at ieg som Ven og Landsmand har tilstaaet Dem benævnte Byste for det halveII som ieg ellers faar for et saadant, og følgelig haaber ieg De venskabeligst finder billig denne min Anmodning: At lade mig udbetale snarest mulig mit Tilgodehavende nævnte Sum 80 Scudi –
Hils Deres kiære Familie – Lev vel! Deres

hengivne

Oversættelse af dokument

Kind friend! I seize this opportunity to let you know that your portrait bust commissioned from me has already long been finished in marble. For this I have received 20 Scudi and so have 80 Scudi owed to me –
You remember that as a friend and compatriot I have granted you the mentioned bust for half of what I usually get for such a one, and consequently I hope you find my request reasonable: to pay as soon as possible the mentioned sum of 80 Scudi owed to me –
Kind regards to your dear family – farewell! Yours

faithfully,

Generel kommentar

Thorvaldsen rykker for betaling af den marmorbuste, han har udført af Thrane, Dep.36. Thrane mangler at betale 80 af 100 scudi for busten, som han får til vennepris. Normalprisen er 200 scudi, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

Brevudkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C553r.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

C553v

Andre referencer

Emneord

Værker

A881 Jacob Laurids Thrane, ca 1806, inv.nr. A881
C553r Paolo Malatesta og Francesca da Rimini, ca 1807, inv.nr. C553r

Kommentarer

  1. Portrætbuste i marmor af arkitekten J.L. Thrane, Dep.36.

  2. Thorvaldsen modtog på dette tidspunkt sædvanligvis 200 scudi for en portrætbuste, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser

Sidst opdateret 07.09.2017