Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3839 af 10000
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Antagelig København

14.5.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Skrevet i anledning af Christiansborg Slotskirkes indvielse, den 14.5.1826

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Et lille Blad
til
Herr Conferentsraad Thorvaldsens
store uvisnelige Krands
i
Anledning af Slots Kirkens Indvielse paa Kronborg
1843.

At Thetis er en smuk Fregat
Har ofte man hørt sige;
Men da den fik ombord den Skat,
Der Danmark vil berige,
Da var det, som om Dannebrog
End meer’ sig skulde vise;
Thi aldrig før vist Flaget tog
En Saadan kostbar Prise.

Ei var det blot en Øienslyst
Da Sundet den passeerte,
Høit svulmed’ og af Fryd vort Bryst,
Mens Kronborg saluterede. –
Paa Borgens Tak har og Du Krav,
Guds Huus laae der i Blinde;
Til Kirken først Impuls Du gav –
Nu er der Lys derinde!

Ja, hvad Du skaber bli’er til Held,
Staaer klart her for vort Øie,
Derfor skal lidt fra hiint Capel
Vor Tak naae til det Høie,
Med Bøn, at hver en skjøn Idee,
Som Du paany undfanger,
Gid Danmark den maa kronet see
Liig Kirken, der nu pranger!!!

Arkivplacering
m32, nr. 113
Sidst opdateret 10.05.2011 Print