Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9206 af 10121
Afsender Dato Modtager
August Beck [+]

Afsendersted

Nysø

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

25.8.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors og DB: pp. / Kiøbenhavn. / Hermed 3 Ksse i Maate / hvori 5 Skp. Gibsbas / reillefos m. C.T. / Anbefales / Forsigtighed.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors og DB: pp. / Kiøbenhavn.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Nysøe 25’ Aug:e 1843.

Med Skipper Mørk som reiser herfra i Morgen har jeg den Ære at sende de 5 Basreillefi som have henligget paa Nysøe siden Deres Høivelbaarenheds Afreise. Jeg har paalagt Skipperen at være ret omhyggelig med dem, og da jeg har sørget for Indpakningen saa godt jeg har kunnet, haaber jeg at Hr: Conferentsraaden vil modtage dem i god Behold. Det var vist bedst at de strax efter Ankomsten bleve udpakkede da det jo ikke er at undgaae at der er lidt fugtigt ombord i Fartøiet. Fragten er accorderet med 9 [X] og Indpakningen, med 4 nye Maatter, Brædder etc har kostet 1rdl 4 [X] 4s; ialt 3rdl 1 [X] 4s.

Jeg haaber Hr: Conferentsraaden er saa god at undskylde at de ikke bleve sendte med Hr Clausen der reiste kort efter Deres Afreise; men siden den Tid har der ikke været nogen Skibsleilighed.

Med sæedeles Høiagtelse anbefaler jeg mig

Allerærbødigst  
  Beck
Arkivplacering
m25 1843, nr. 42
Sidst opdateret 10.05.2011 Print