Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9118 af 10012
Afsender Dato Modtager
Johan Christian Theodor Bayer [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt præg.

6.6.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København, antagelig videresendt til Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne! / Herr Conferentsraad Thorvaldsen! St: af D: og D:M: / samt Ridder af flere udenlandske Ordner, / Directeur ved Kunstacademiet / i / Kjøbenhavn.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, St: af D: og D:M: etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn den 6te Juni 1843

Det er med Tillid til Herr Conferentsraadens almeen bekjendte Godgjørenhed imod unge Kunstnere, at Undertegnede, Søn og Elev af Blomstermaler Bayer, herved underdanigst vover at tilstillee Deres Høivelbaarenhed den hermed følgende Tegning, med Bøn om, naadigst at ville afkjøbe mig samme.

Da det ikke er Haabet om, at see mit Arbeide optaget i Herr Conferentsraadens verdensberømte Maleri=Samling, der ligger til Grund for denne min Dristighed, men alene Ønsket om, at opnaae en liden Erstatning for den paa Stykket anvendte Tid og Flid, saa henstiller jeg lige underdanigst – saafremt Tegningen maatte finde høigunstigst Antagelse – Honorarets Størrelse til Deres Høivelbaarenheds naadigste Bestemmelse.–

Med Høiagtelse
underdanigst
Theod: Bayer!

Arkivplacering
m25 1843, nr. 25
Sidst opdateret 10.05.2011 Print