Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3531 af 10176
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

17.10.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [+]

Modtagersted

Trondhjem

Modtagerinfo

Tilskrift: Til ST Hr Ch. Møller Secretair ved det kongl norske Videnskabers Selskab i Trondhiem

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Rom d. 17 Oct. 1824

Høistærede Hr Secretair

Jeg har med Fornøielse modtaget det mig fra det kongel. norske Videnskabers Selskab tilstillede Diplom og skulde allerede tidligere have underrettet Dem om Modtagelsen af samme, dersom ikke mellemkommende Forhindringer havde foranlediget denne Udeblivelse. Idet jeg derfor henvender denne min Skrivelse til Deres Velædelhed, beder jeg Dem, at bevidne den ærede Direction min Taksigelse. Ihvad jeg som fraværende Kunstner maatte finde Leilighed til at være det ærede Selskab til Tieneste, skal det være mig en Glæde at vise min Deeltagelse og Bistand.

Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arkiv, j.nr. 1824:25
Sidst opdateret 02.12.2014 Print