Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9466 af 10185
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

26.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn den 26de Marts 1844.

Thorvaldsens Liigbegængelse skal finde Sted paa Løverdag, da hans afsjælede Legeme først henføres i Frue Kirke, Hvor Sørgehøitiden afholdes, og derfra til Holmens Kirkes Capel, hvor det midlertidigen vil blive bisat, indtil Museets Fuldendelse, da det derefter vil finde sin bestandige Hvileplads i en dertil bestemt Grav i den indre Gaard. Efter den Afdødes eget Ønske skulde intet Monument eller noget af hans egne Værker komme til at betegne hans Hvilested, men kun en simpel Jordhøi, om Sommeren smykket med Roser, omgives af en Marmorrand, betegnet med hans Navn, hans Fødsels- og Dødsdag. Om man vil opfylde dette beskedne Ønske, eller foretrække en Gravhvælving med et passende Monument, er et Spørgsmaal, der vel ikke er afgjort endnu; men derimod tør man dog nok antage det for afgjort, at hans Villie og Ønske om at blive begravet i Omgivelsen af sine Værker, i Museet, vil blive efterkommet, uanseet hvilke smaalige eller indskrænkede Betænkeligheder, der maatte reise sig herimod fra en eller anden Side. ‒ Til de igaar anførte Commissairer, i hans her efterladte Bo, maa endnu nævnes Prof. Bissen, Overpræsid. Kjærulf (vel paa Communens Vegne) og Justitsr. Thiele.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 74.
Teksten udkom også i en forlænget udgave i Kjøbenhavnsposten 18. Aarg. No. 75, d. 27.3.1844. Læs den her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 26.3.
Personer
H.W. Bissen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.03.2015 Print