Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2895 af 10239
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 29.9.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


(…)

–––––––––

Da, blandt mange andre Reisende, vor store Landsmand Thorvaldsen i afvigte Aar tog de Herrer Boisserees og Bertrams uskatteerlige Samling af Malerier i Øjesyn, gav han dem i sin Begejstring for en Eyck, Schoreels, Hemmelincks Mesterværker, den Idee, at udgive dem i Steen˗tryk. Denne Idee have de nu ladet udføre ved den udmærkede Steentryktegner Strixner; de allerede udkomne Blade, der vidne om Arbeidets Fortræffelighed, bestaae af: den hellige Veronica med Svededugen; en h. Barbara og en hell. Ridder. Værker skal udkomme hefteviis, og med hvert Hefte følge en Forklaring. Man lover sig af denne Samling et lithographisk Pragtværk, som ingen Nation kan opvise Mage til.

–––––––––

(…)


Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 29.9.1821.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 29.9
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.12.2015 Print