6.8.1804

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Brevet har været forseglet med Thorvaldsens laksegl med buste og billedhuggerredskaberne, som ses gengivet forneden.

Recipient

Anna Maria Uhden

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift (fragmentarisk): A [x] / Signora [x]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen writes to Anna Maria Uhden. The letter has been damaged, but its content seems clear from the draft of 6.8.1804.

Document

Montenero 6 d’ Agusto 1804

Carisima Amica

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito a un mio preciso dovere, il motivo è, che sonno stato trattenuto dai continui viaggi, ma ora che sonno fermo in questa villa del menestro di Dannimarca non manco de darvi le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottime, mi lusingo di sapere che il
[papiret afrevet]

General Comment

Brevet er revet over, men brevets manglende indhold fremgår antagelig af Thorvaldsens udkast af 6.8.1804, se derfor kommentarerne til dette. Flere af Thorvaldsens breve til Anna Maria Uhden har på denne måde været udsat for indgreb; muligvis er det eftertiden, der har fundet indholdet utugtigt og derfor har censureret det, se evt. referenceartiklen herom.
På verso, til venstre for lakseglet, ses penneprøver, antagelig betydningsløse: “anene anene”.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

m35 V, nr. 46

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 27.09.2018