Antagelig efter 1810

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Antagelig Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: A / Monsieur le Ch… / A. Thorwa… / Sculpteur… / Par bonte

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

... denne Li[v?]leg[ten]
... et par o[x][ni]er [ære] i
...i[a]g Brev for at
...ellem for al den Godhed
...mel[d]ende for Venskabelig
... ligelede takke jeg for D[eres]
...lde det mig underlig at hiøre
... befinde seg vel
...gte Brev fra P[xxxx] [Paven?]
... er ikke andet nøyere
... Bassoreliev[e] den høyste
...tallie[nsk][?] underretning om

Oversættelse af dokument

… this life [?] [leg] [?] [ten]
… a couple o [x] [ni] er [honour] in
… [i[a]g] letter in order to
… etween for all the kindness
… informing for friendly
… I also thank you for your
… [lde] it strange to me to hear
… feel well
… [gte] letter from P[xxxx] [the Pope]
… is nothing further
… bas-relief the highest
… Italian [?] information about


[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

m35 I, nr. 20

Last updated 29.08.2016