Medio april 1804

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Se den generelle kommentar.

Abstract

Fragment of a longer draft letter.

Document

…[me]n endog forskaffet mig
…[Hans Kongel. Høyhed] Kronprindsens Velvillie,
…[og giort Forestilling o]m mig til Hans Majestæt,
…[som har ladet mig til]kjendegive sin Naade og til-
…[fredshed og tilføyet en Gave af 300r]d. Det kan kun være Dem
…[ädleste Hr Baron! at j]eg skylder denne Lykke.

Oversættelse af dokument

... [bu]t, however, obtained for me
... [His Royal Highness] the Crown Prince’s goodwill
... [and made representation a]bout me to His Majesty,
... [who has in]formed me of his favour and sa-
... [tisfaction and added a present of 300] rix-dollars. It can only be to you
... [noblest Sir Baron that I] owe this happiness.

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Fragment, personal draft of the draft letter of the middle of April 1804 from Thorvaldsen to Schubart, writen in an unknown hand. For an explanation of the fragment, see the more finished draft, from which the text in square brackets has been taken. On the back of this draft there is a bill from around 1.9.1805.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 13r

Persons

Last updated 21.04.2015