30.11.1841

Sender

H.P. Holst

Sender’s Location

Rom

Recipient

Omnes, Jørgen Roed

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af digtet.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

Document

Farvel til J. Roed.

Rom, d 30 November 1841.

Mel: Heil dem Manne, der den grünen Hain.

Roed.
Ak, jeg seer, at I Jer samlet har;
I vil vel ønske mig til Reisen Held og Lykke!
Før fra Rom til Sjellands Kyst jeg ta’er,
I vil til Afsked først mig Haanden trykke.

Solo:
Ja, men tænk paa Moster!
Husk hvad Brændet koster.
Atten Daler Favnen!
Fjern er Fastelavnen.

Chor x)
Ja Du seer, at vi os samlet har;
Vi vil som Venner ønske Dig til Reisen Lykke!
Før fra Rom til Sjellands Kyst Du ta’er,
Vi vil til Afsked dine Hænder trykke.

[regibemærkning til teksten:]
x) NB Choret bedes rask at falde ind, ellers duer Indfaldet ikke.

Men husk først paa Moster!
Tænk hvad Brændet koster:
Atten Daler Favnen,
Fjern er Fastelavnen.
Ja Du seer, at vi os samlet har o.s.v.

Roed.
Det er haardt, det nægter jeg jo ei;
Men viid, et smukt Qvarteer mig Eros har forjettet.
Der er Solskin, der er evig Mai,
Og Boligen har Guden selv indrettet.

Solo.
Der var godt at være!
Nu saa reis, Du Kjære!
Glem blot ei os Andre,
Som maae ensomt vandre!

Chor:
Det er haardt, det nægter han jo ei;
Men Elskovsguden ham et smukt Qvarteer forjetted!
Der er Solskin, der er evig Mai,
Og Boligen har Guden selv indrettet.
Der var godt at være!
Nu saa reis, Du Kjære!
Glem blot ei os Andre,
Som maae ensomt vandre!
Det er haardt, det nægter han jo ei o.s.v.

H. P. Holst

Archival Reference

m32, nr. 106a

Last updated 08.01.2014