18.12.1811

Sender

Friederike Brun

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Friederike Brun informs Thorvaldsen that Herman Schubart has sent a letter and a poem to him and adds that she hopes to see him in Copenhagen. She encloses a sample of Norwegian marble. She sends regards to their friends in Rome.

Document

bedste Thorvaldsen.

De haver modtaget ved vores hoystærede og gode Schoubarth et brev i Vers og i Prosa. jeg ved ikke meere at tilfoye end at bede dem ansee mit Huus i Kiøbenhavn som deres.
hvor vil Ida ei glæde sig at see dem igien! og den gode lille Mimma! dette er Proven paa bergens Stifts marmor som de skal oplive!
Lev vel hils alle Venner; jeg haaber at vores Clima vil bekomme dem saa vel som os tre – thi de har jo ogsaa Skrantet i Sommer i Rom.
Saa vil vi alle engang reise tilbage sammen og leve og døe i Rom.
Lev vel! og vær saa god at bestille disse breve

fr brun

d. 18 decbr 1811

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference

m3 1811, nr. 38

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 196.

Subjects

Persons

Last updated 07.09.2019