28.6.1843

Sender

C.F. Holbech

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Forseglet med rødt laksegl med våbenskjold.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København, antagelig videresendt til Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivælbaarne Herr Conferentsraad / A Thorvaldsen. / Storkaars af Dannebrog / o [x] [x]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom den 28 Juni 1843

Deres Høivælbaarenhed Herr Conferenseraad
Thorvaldsen

De vil have modtaget mit Brev af 6 Mai, hvori jeg meddelte Dem en Extagt af mit Regnskab, i Forening med den Bøn om snart at sende mig nogle Penge. Jeg vil derfor underrette Deres Høivælbaarenhed om at de tre Basrilieffer ere afhentede og at Pengene derfor ligger hos Herr Kolb. Dersom De altsaa ikke allerede haver afsent en Anvisning til mig, saa behøver De nu bare at skrive et paar Ord til Herr Kolb, eller til mig, som kan give ham Fuldmagt til at give mig af disse Deres Høivælbaarenheds Penge. Her Kolb har alt maatet give mig 100 Scudi deraf for at sette mig istand til at udbetale Baboni, som nu er færdig med Grazzierne, og haude ennu 172 Scudi derpaa at modtage, da han efter Deres egen Akord skulde have 350 Scudi for dette Arbeide. De fire Genier til Kongens Monnoment ere lykkelig ankomne hertil og jeg glæder mig ret meget til at udføre disse saa skiønne Figurer, for hvilke jeg paa det fobintligste takker Deres Høivælbaarenhed, og forbliver stedse Deres lydige og ærbødige

  C.F. Holbech
Jeg beder Deres Høivælbaarenhed at aflægge hendes Naade Baronesse von Stampe min ærbødige Hilsen.  

Archival Reference

m25 1843, nr. 31

Persons

Last updated 10.05.2011