11.2.1834

Sender

Frederik 6.

Sender’s Location

København

Information on sender

Ingen.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen.

Dating based on

Fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Copie:

I Anledning af Din allerunderdanigste Beretning af 5te dennes, ville Vi allernaadigst have Dig bemyndiget til, i Vort Navn, at meddele Etatsraad Thorvaldsen Forsikkring om, at de Kunstskatte, han maatte bestemme sig til at skjænke sit Fædreneland, skulle blive betragtede som een uafhændelig og udelelig Eiendom, der skal vorde indrømmet et Gjenstanden værdigt Opbevarelsessted.

Befalende Dig Gud!

Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 11te. Februar 1834.

Frederik Rex


Afskrivtens Rigtighed bevidne

N. Høyen H Freund

Til

Os elskelige Conferentsraad, Deputeret i Vort Rentekammer, samt for Finantserne, Ridder af Dannebrogen, Collin, Dannebrogsmand.

General Comment

Denne kopi af Frederik 6.s erklæring blev tilsendt Thorvaldsen vedlagt Jonas Collins brev af 15.2.1834.

Archival Reference

m19 1834, nr. 12

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 519.

Subjects

Persons

Last updated 30.08.2016